Facebook TikTok Instagram Youtube
Email
Phone Me! 082 - 650 0293  Whatsapp

-- Based In Pretoria --
-- Playing In Gauteng And Surrounding Provinces --Sa Flag

Here Jesus.

Ek loof en dank U dat U my tot op hierdie heugdige dag gebring het.

Dankie vir die wonderlike gawe van haar wat U in my lewe gebring het.

Ek glo met oortuiging dat U ons met U hand na mekaar toe gelei het.

Gee dat ek hierdie heilige verbintenis nooit ligtelik sal opneem nie, maar sal sien as 'n heilige belofte wat ek voor U aflê.

Dankie vir die liefde wat vandag helder brand vir die bruid wat U aan my gegee het.

Gee dat dit elke dag in die toekoms net helderder sal opvlam.

Maak my te alle tye en in alle omstandighede aan haar getrou.

Gee my die genade om haar by te staan in tuisteskepping, in swangerskap
en moederskap, in voorbeeldige ouerskap en die opvoeding van ons kinders.

Ons besef dat indien U ons huis nie bou nie, ons tevergeefs daaraan werk.

Staan ons hierin by, sodat ons ewigheidswerk sal doen.

Gee dat ons vriende altyd tuis en welkom in ons huis sal voel en dat die lig van U liefde van ons sal uitstraal.

Vereer ons onafgebroke met U heilige en seënende teenwoordigheid.

Ek gee myself vandag eerste weer aan U, soos wat ek myself aan my bruid gee.

Maak van ons huwelik reeds hier op aarde 'n voorsmaak van die hemel.

In die Naam van Jesus Christus, die Bruidegom van die kerk.
Amen.Facebook TikTok Instagram Youtube Cellphone

  © Gauteng DJ - All Rights Reserved