Facebook TikTok Instagram Youtube
Email
Phone Me! 082 - 650 0293  Whatsapp

-- Based In Pretoria --
-- Playing In Gauteng And Surrounding Provinces --Sa Flag

Hemelse Vader, vandag is my huweliksdag en my hart jubel van vreugde en geluk.

Gee dat die vreugde van hierdie dag nooit sal verdof of omskep word in berou oor die stap wat ek vandag neem nie.

Mag die liefde wat ons op hierdie dag vir mekaar koester net elke dag groei en edeler word.

Maak my getrou in die verpligtinge wat die huweliksgeloftes op my lê.
Gee dat ek vir hom 'n beminde, 'n vriend en 'n ondersteuner sal wees.

Here, hou tog alle versoekings wat die huwelik bedreig weg van ons harte.

Skenk aan my die gawe om ons huis 'n ware tuiste te maak,
'n hawe van vrede en rustigheid vir die wat daarin woon.

Help my om alle sorge, probleme en misverstande met 'n gelowige hart te bowe te kom.

Vader, gee aan ons U onmisbare seën op hierdie besondere dag in ons lewe,
heilig ons huweliksnag en ook my moederskap.

Dankie dat ons twee saam aan u hand die toekoms kan instap,
maak dit 'n geseënde toekoms omdat u altyd met ons sal wees.

Wees U ons metgesel op hierdie onsekere reis en bind ons aan mekaar
en nader aan U, die middelpunt en krag van ons huwelik.

En, Meester, wanneer die jare verby snel en my jeugdige sjarme verwelk
en die lewe sy letsels op my laat, laat my fisieke bekoring dan plek maak
vir die gevoel van gebondenheid en kameraadskap.

Ons plaas onsself vir hierdie dag en vir al die dae wat U ons gun in U almagtige en liefdevolle hande.

In Jesus se Naam en met danksegging.

Amen.Facebook TikTok Instagram Youtube Cellphone

  © Gauteng DJ - All Rights Reserved